Centrum Praw Kobiet w Łodzi, czyli miejsce wsparcia dla kobiet

Wielowiekowa walka kobiet o własne prawa i obowiązki w społeczeństwie przyniosła rezultaty. W postępowych krajach europejskich otwiera się dla kobiet coraz więcej ośrodków prawnych, które pomagają im bronić swoich praw, realizować się i odnosić sukcesy. Ponadto szereg ośrodków pomaga przezwyciężyć przemoc domową i inne problemy, zgodnie z literą prawa oraz międzynarodowymi standardami i normami – pisze serwis lodzanka.eu

W Łodzi też są takie instytucje, w szczególności jest to Centrum Praw Kobiet – filia Centrum Warszawskiego, które działa przy ul. Piotrkowskiej. Czym wyróżnia się ten ośrodek, jakie są jego misje i jak pomaga kobietom w obronie ich praw? – przeczytaj w poniższym materiale. 

Początek historii 

Pomysł utworzenia Centrum Praw Kobiet narodził się w latach 1993-1994 z inicjatywy kilku osób – założycielki Fundacji Urszuli Nowakowskiej, dyrektorki Fundacji Marshalla Deborah Harding, która była odpowiedzialna za współpracę z krajami Europy Wschodniej. To Deborah Harding podkreśliła wagę pomysłu, zauważając aktualność projektu i zapotrzebowanie na niego w społeczeństwie. 

Pomysł i stworzony projekt spotkały się z dużym uznaniem, dlatego otrzymano niezbędną dotację. Dotacja pozwoliła wynająć siedzibę organizacji, wyposażyć biuro i zatrudnić pierwsze pracownice. 

W grudniu 1994 roku organizacja została oficjalnie zarejestrowana w warszawskim Sądzie, a rok później, w styczniu, rozpoczęła swoją działalność. Jednym z pierwszych kroków Fundacji było zainicjowanie zmian legislacyjnych, które ułatwią i poprawią pozycję kobiet w społeczeństwie. Oczywiście chodziło też o równe prawa kobiet i mężczyzn w różnych sferach aktywności, w życiu prywatnym, politycznym i społecznym.  

Dalsze prace i ważne inicjatywy organizacji 

Niestety zmiany na poziomie legislacyjnym nie zawsze gwarantują reformy w praktyce. Przedstawiciele nowo powstałej organizacji zrozumieli to bardzo szybko. Rozpoznali, że aby osiągnąć wyznaczone przez organizację cele, konieczna jest przede wszystkim praca nad zmianami społeczno-politycznymi na różnych szczeblach zarządzania, a także zapewnienie konkretnego wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej. 

Świadomość tego sprawiła, że ​​organizacja bardzo szybko się rozwinęła i rozszerzyła zakres swojej działalności. Jej działaczki musiały skoncentrować swoją uwagę ustaleniu przypadków łamania praw kobiet w życiu codziennym, a także  na walce z przemocą wobec kobiet, dyskryminacją w pracy itp. Pracownicy doskonale zdawali sobie sprawę, że kobiety borykające się z wymienionymi problemami nie będą mogły korzystać ze swoich praw i bronić własnych interesów. Trzeba było więc przede wszystkim skupić się na najważniejszym, czyli tym, czym zajmowało się Centrum Praw Kobiet w Warszawie i jego oddział w Łodzi. 

Zarządzający ośrodkiem owocnie pracowali także nad pozyskaniem dodatkowych środków na potrzeby funkcjonowania. W tym celu udało się pozyskać potężnych sponsorów, a także wsparcie władz lokalnych, międzynarodowych organizacji i instytucji, rozmaitych fundacji oraz wpływowych osób z całego świata.  

Prawie 24 godziny na dobę organizacja we własnym biurze pomaga kobietom szukającym pomocy. Wsparcie odbywa się też mailowo, korespondencyjnie i telefonicznie. W ramach pomocy udzielono już kilka tysięcy konsultacji prawnych i psychologicznych, a także wprowadzono w życie bardzo realne działania i czyny – organizacja pomaga kobietom także w sposób praktyczny w sądach, prokuraturach, na policji itp. W krytycznych sytuacjach Centrum Praw Kobiet pomaga nawet osobom szukającym pracy lub dachu nad głową.  

Równolegle w centrum stale odbywają się różne konferencje, kampanie społeczne i polityczne, szkolenia, inicjatywy legislacyjne itp. Fundacja pokazuje również filmy i spektakle teatralne, wydaje przewodniki itp., aby pokazać wszystkim kobietom w Polsce, że warto walczyć o swoje prawa i ich bronić, a także, jak należy to robić poprawnie. 

.,.,.,.