Michalina Tatarkówna-Majkowska – niejednoznaczna kobieta w życiu społecznym i politycznym Łodzi

Michalina Tatarkówna-Majkowska to kobieta, która pozostawiła niejednoznaczny ślad w historii Łodzi. Była aktywną działaczką polskiego ruchu robotniczego i całe swoje życie poświęciła Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Różne rzeczy były i są o niej mówione. Tatarkówna-Majkowska została nazwana „działaczką okresu stalinowskiego” i „symbolem okresu hańby”. Inni nazwali ją „wielką kobietą” i „wzorem dla pokoleń”. Kontrowersje wokół oceny łódzkiej polityczki z XX wieku nie wygasły również w XXI wieku – podaje lodzanka.eu.

Aktywna działaczka komunistyczna

Michalina Tatarkówna-Majkowska stworzyła imponującą karierę polityczną w czasach, kiedy Polska była pod wpływem Związku Radzieckiego. Urodzona 22 września 1908 roku w Łodzi, Michalina zaczynała jako tkaczka. W 1923 roku rozpoczęła pracę w Manufakturze Widzewskiej w Łodzi, a w kolejnych latach zaangażowała się w działalność polityczną, dołączając do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej w 1927 i do Komunistycznej Partii Polski w 1934.

Po wstąpieniu do Polskiej Partii Robotniczej w 1945 roku, Michalina stała się pierwszym sekretarzem komitetu powiatowego PPR w Łodzi-Widzew, a następnie członkiem komitetu miejskiego. W 1948 roku uczestniczyła w zjeździe założycielskim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której pracowała w dziale organizacyjnym. W 1949 roku objęła stanowisko pierwszego sekretarza komitetu powiatowego w Łodzi-Staromiejskiej, a następnie sekretarza organizacyjnego komitetu wojewódzkiego w Łodzi. W 1951 roku uczestniczyła w szkole partyjnej przy KC PZPR i była pierwszym sekretarzem szkoły w latach 1953-1955. W 1964 roku objęła stanowisko I sekretarza PZPR.

Michalina była czterokrotnie wybierana do Sejmu PRL i była członkiem Komitetu Narodowego Frontu Jedności Narodu. Po udanej karierze politycznej, Michalina przeszła na emeryturę w 1965 roku na własną prośbę, pozostawiając po sobie imponujące dziedzictwo.

Była szanowaną i popularną osobą w Łodzi

Mimo, że Polacy z trwogą wspominają reżim komunistyczny, w Łodzi o Michalinie Tatarkównie-Majkowskiej można było usłyszeć wiele dobrego.

W czasie pełnienia funkcji pierwszego sekretarza komitetu wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej była osobą niezwykle popularną i szanowaną w mieście. Kobieta bardzo współczuła cudzemu nieszczęściu. Dla wielu łodzian Michalina Tatarkówna-Majkowska była swego rodzaju ostatnią deską ratunku w trudnych sytuacjach. W tym czasie zwrot ten był powszechnie słyszany w Łodzi: „idź do Tatarkówny, ona ci pomoże”.

Będąc u władzy, wpływowa łodzianka próbowała znieść trzecią zmianę w miejskich fabrykach włókienniczych. Jednym z jej znaczących osiągnięć było ufundowanie Mauzoleum Radogoszcz na terenie dawnego więzienia policyjnego, w którym rozstrzeliwano ofiary okupacji hitlerowskiej. Tatarkówna-Majkowska zajęła też stanowczą pozycję przeciwko zmianie nazwy głównej ulicy Łodzi, Piotrkowskiej, na ulicę Stalina.

Po przejściu na emeryturę Tatarkówna-Majkowska pracowała w łódzkim oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dla którego później przekazała swoje mieszkanie przy ul. dr Stefana Kopcińskiego 57 wraz z całym dobytkiem, a różnorodne przedmioty i dokumenty historyczne kobieta oddała do Muzeum Tradycji Niepodległościowych. 

Łódzka polityczka była żoną Karola Majkowskiego, ekonomisty i członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Para nie miała dzieci.

Za życia Tatarkówna-Majkowska otrzymała liczne nagrody. Były to głównie medale i ordery ówczesnego centralnego komunistycznego rządu Polski.

Kontrowersje wokół oceny tożsamości Michaliny Tatarkówny Majkowskiej

Po wyzwoleniu Polski spod sowieckiego ucisku kontrowersje wokół osobowości Michaliny Tatarkówny-Majkowskiej tylko się nasiliły.

W 2005 roku postanowiono przemianować łódzką ulicę na cześć Michaliny Tatarkówny-Majkowskiej. Wywołało to gorące dyskusje w łódzkiej Radzie Miejskiej. Opozycja nazwała tę decyzję „hańbą” i „uprawą komunizmu”.

W grudniu 2017 roku wojewoda łódzki Zbigniew Rau podjął decyzję o zmianie nazwy ulicy Tatarkówny-Majkowskiej. Ulica została nazwana imieniem Anny Walentynowicz.

.,.,.,.