Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi to więcej niż schronienie dla kobiet

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi od wielu lat służy nie tylko jako schronienie dla ofiar przemocy, ale także jako instytucja, w której można uzyskać pomoc prawną i psychologiczną. Pracownicy Ośrodka dbają o to, aby osoby doświadczające przemocy w rodzinie czuły się bezpiecznie i komfortowo, miały możliwość odpoczynku, pracy z psychologiem i zastanowienia się nad swoimi planami na przyszłość. Na rok 2017 Ośrodek ten był jedynym w Łodzi. Centrum istnieje dzięki środkom państwowym oraz pomocy osób prywatnych i firm – podaje lodzanka.eu.

Ośrodek przyjmuje wszystkich dotkniętych przemocą

Do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie może przyjść każdy, kto doświadczył przemocy domowej. Takie instytucje działają w każdym województwie. Ośrodek jest finansowany z budżetu państwa, zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dotacje państwowe nie wystarczają jednak na pokrycie wszystkiego – jedynie rachunków i pensji pracowników, dlatego też pełne funkcjonowanie Centrum jest możliwe dzięki pomocy osób i firm chcących wspierać instytucję.

Z zewnątrz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wygląda jak zwykły budynek mieszkalny. Jednak wnętrze Centrum jest bardzo zadbane i piękne. Pracownicy placówki dbają o to, aby warunki bytowe dla osób doświadczających przemocy domowej były jak najbardziej komfortowe i przyjemne. W ten sposób łódzkie Centrum przełamuje stereotypy, że schroniska dla osób o niskich dochodach wyglądają fatalnie i mają tylko tyle pieniędzy, by nakarmić tych, którzy znaleźli schronienie. W przypadku Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi tak nie jest.

Dlatego też, jak wspomniano wyżej, do Centrum może zgłosić się każdy, kto stał się ofiarą przemocy domowej. Pracownicy Ośrodka nie wymagają od ofiar przemocy żadnych zaświadczeń ani skierowań z innych instytucji. Z osobą zgłaszającą się do Ośrodka przeprowadzana jest rozmowa tylko po to, aby ustalić zakres jej trudnej sytuacji. Jeśli okaże się, że danej osobie nie grozi przemoc psychiczna, fizyczna czy seksualna, ale np. straciła dach nad głową, nie zostanie pozostawiona sama sobie. W tym przypadku pracownicy Ośrodka pomagają znaleźć miejsce w schronisku dla bezdomnych.

Gdy ktoś przychodzi do Ośrodka w nocy, może zostać na noc bez żadnych pytań. W tym przypadku rozmowa z administracją Ośrodka odbywa się w godzinach porannych.

Do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie trafiają głównie kobiety z dziećmi. Czasem przychodzą osoby starsze, najczęściej kobiety, które są ofiarami pijanych synów, czasem mężów.

Mężczyźni również stają się ofiarami przemocy domowej i przychodzą do Ośrodka, ale takich przypadków jest zdecydowanie mniej. Szefowa Centrum, Iwona Karaś, tłumaczy, że mężczyźni często wstydzą się skontaktować z odpowiednimi służbami i powiedzieć im, że padli ofiarą przemocy domowej.

Więcej niż tylko dach nad głową

Maksymalny okres pobytu w Łódzkim Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wynosi trzy miesiące. Iwona Karaś zauważyła, że do schroniska trafiają osoby, które przeżywają silny stres: uciekły z domu, straciły dach nad głową i najczęściej nie mają pieniędzy na życie, często mówią, że straciły sens życia. 

Właśnie dlatego zespół Ośrodka składający się z psychologów, pedagogów, terapeutów rodzinnych, pracowników socjalnych, pielęgniarki i prawnika robi wszystko, aby osoby opuszczające Ośrodek potrafiły radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach, a przede wszystkim, aby wyszły z roli ofiary i już nigdy się nią nie stały.

Na początku osoba, która zgłosiła się do Centrum ma możliwość odpoczynku, poradzenia sobie ze stresem i zwierzenia się zespołowi pracowników Centrum. Następnie rozpoczyna się współpraca osoby pokrzywdzonej przemocą domową z zespołem Ośrodka. Praca ta opiera się na ciągłym zadawaniu pytań i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Zespół Centrum zapewnia pomoc psychologiczną, pomaga znaleźć pracę i mieszkanie, napisać niezbędne pisma urzędowe lub pozwy, rozwiązać najważniejsze sprawy i zacząć normalnie żyć. Trzy miesiące to nie jest dużo czasu, ale wystarczy, by zadbać o siebie i zmienić sytuację.

Osoby zgłaszające się do tej instytucji otrzymują pomoc nawet po zakończeniu pobytu w Ośrodku i mogą liczyć na pomoc psychologiczną i prawną.

.,.,.,.