Професорка Марія Нартонович-Кот – жінка, яка досліджувала історію Лодзі

Історикиня та дослідниця Марія Нартонович-Кот народилася у місті Томашув-Мазовецький, однак більшу частину свого життя прожила у місті Лодзь. Саме тут Марія Нартонович-Кот здобула освіту, працевлаштувалася та зробила стрімку наукову кар’єру. У своїх наукових дослідженнях історикиня зосереджувалася на питаннях місцевого самоврядування, політичної еліти Другої Речі Посполитої, досліджувала культуру та жіноче питання Польщі міжвоєнного періоду, а також досліджувала минуле міста Лодзь. Вона була людиною, яку дуже любили студенти. На семінарах, які проводила Нартонович-Кот, завжди було багато охочих, пише lodzanka.eu.

Як Марія Нартоновит-Кот стала на шлях історика

Марія Нартонович-Кот назавжди вписала себе в історію Лодзького університету та й в історію міста Лодзь загалом. Народилася майбутня дослідниця історії у місті Томашув-Мазовецький 23 січня 1950 року. У рідному місті вона закінчила початкову та середню школу. Атестацію склала в 1968 році в 1-й середній школі в Томашові-Мазовецькому.

У віці 20 років Марія Нартонович починає навчатися на факультеті історії в Лодзькому університеті. Так, у 1970 році Марія Нартонович нерозривно пов’язала своє життя з містом Лодзь.

До слова, подвійне прізвище – Нартонович-Кот дослідниця взяла після шлюбу з Яном Котом.

Під час навчання в Лодзькому університеті Марія Нартонович-Кот була активною студенткою. Вона була президентом Студентського наукового клубу істориків та брала активну участь у студентському науковому русі.

У 1973 році Нартонович-Кот з відзнакою закінчила історичний факультет, отримавши ступінь магістра історії.

Наукова кар’єра у Лодзькому університеті

Того ж таки 1973 року Марія Нартонович-Кот розпочала свою професійну кар’єру на кафедрі новітньої історії Польщі Інституту історії Лодзького університету, спочатку як асистент-стажист, а потім асистент і старший асистент.

На початку своєї професійної кар’єри в наукових дослідженнях Марія Нартонович-Кот зосередилася на проблемах новітньої історії, особливо на функціонуванні інституцій місцевого самоврядування в Другій Речі Посполитій, їхніх досягненнях та політичному обличчі. Не оминала своєю увагою дослідниця і історію міста Лодзь, яке стало для неї рідним. Тому не дивно, що кульмінацією раннього етапу наукової роботи історикині стала підготовка докторської дисертації під назвою «Політика та культурна діяльність місцевої влади в Лодзі в 1919-1939 роках». Наукова робота була написана під керівництвом професорки Барбари Вачовської.

Захист і присудження наукового ступеня доктора гуманітарних наук у галузі історії відбулися у 1982 році. Наступного року Нартонович-Кот була нагороджена індивідуальною нагородою 3-го ступеня міністра вищої освіти та технологій та нагородою мера міста Лодзь.

Частина об’ємної докторської дисертації під назвою «Місцева влада Лодзі перед обличчям культурних проблем у 1919-1939 роках» була опублікована, як монографія видавництвом Лодзького університету у 1985 році.

Інші проблематики, які науковиця порушила у своїй дисертації, були опубліковані у вигляді статей у наукових журналах «Rocznik Łódzki» та «Acta Universitatis Lawodsis».

Після захисту докторської дисертації Марія Нартонович-Кот почала працювати доцентом на кафедрі новітньої історії Польщі в Лодзькому університеті. Після цього сфера наукових досліджень історикині значно розширилася.

Проблематика, яку досліджувала Нартонович-Кот

На додачу до попередніх тем, які досліджувала Нартонович-Кот, з’явилися нові напрями досліджень, пов’язані з масовими громадськими рухами. Відштовхуючись від цього напряму, науковиця підготувала дипломну роботу під назвою «Польський соціалістичний рух у Лодзі в 1927-1939 роках». Монографія, в основу, якої була покладена вищезгадана наукова робота, була відзначена І ступенем ректора Лодзького університету та нагородою президента міста Лодзь. Це стало одним із важливих досягнень історикині Лодзького університету.

В останні роки наукової дільності, окрім політичних питань, у сфері наукових інтересів професорки Марії Нартонович-Кот були дослідження, які стосувалися політичної еліти Другої Речі Посполитої, проблем місцевого самоврядування міжвоєнного періоду, історії науки та наукових товариств, жіноче питання в історії XX століття, дослідження минулого Лодзі.

Вона підготувала біографію видатного політичного діяча, пов’язаного із соціалістичним рухом у міжвоєнний період – Броніслава Земецького.

Професорка Марія Нартонович-Кот залишила після себе чималий науковий доробок, до якого входять вісім монографій, монографії у співавторстві, кілька десятків статей у наукових журналах та монографіях, а також рецензії, наукові доповіді, словникові статті, редакції монографій.

Окрім наукової роботи професорка  Марія Нартонович-Кот брала активну участь у роботі Інституту історії та філософсько-історичного факультету Лодзького університету. З 2008 року і до останніх днів життя вона була директором Інституту історії Лодзького університету, а також очолювала аспірантуру.

Марію Нартонович-Кот поважали студенти

Надзвичайно важливим аспектом наукового життя професорки Марії Нартонович-Кот було навчання та виховання молодого покоління істориків. За понад 40 років своєї професійної діяльності вона провела безліч дидактичних занять, семінарів, лекцій.

Науковиця неодноразово була рецензентом докторських дисертацій, а також членом комісій під час захисту наукових робіт. Під її керівництвом було написано понад 130 магістерських та декілька десятків бакалаврських робіт галузі історії та культурного регіонознавства, а також суспільствознавства.

Марія Нартонович-Кот дуже подобалася студентам, приділяла їм багато часу та ставилася до них з великою добротою. На заняттях, які проводила професорка, завжди було багато охочих.

Важливе місце у житті Нартонович-Кот посідало Польське історичне товариство. Вона приєдналася до нього в 1973 році, коли почала працювати в університеті Лодзі. Через декілька років вона почала працювати в редакційні команді головного періодичного видання Польського історичного товариства «Rocznik Łódzki».

У 1976 році Нартонович-Кот розпочала співпрацю з Історичними Олімпіадами, які проводилися під егідою Польського історичного товариства. Спочатку Марія Нартонович-Кот була у ролі членкині окружного комітету, а з 2004 року – очільницею комітету. Також у 2004 році вона увійшла до Головного комітету історичної олімпіади. Таким чином, Марія Нартонович-Кот майже 40 років свого життя присвятила цьому престижному для історичної спільноти конкурсу.

Історикиня Лодзького університету також брала участь у діяльності інших наукових та громадських установ. З 2002 р. була членом Лодзького наукового товариства, брала участь у роботі Другого відділу історичних і суспільних наук. Трохи раніше, у 1999 році, вона розпочала співпрацю з Університетом третього віку в Лодзі, а в останні роки життя очолювала історичну секцію.

Нартонович-Кот була запрошена до кількох наукових і програмних рад журналів та культурно-наукових установ. Очолювала Наукову раду «Щорічника історичного музею», який видає Музей Незалежної Традиції в Лодзі, була членкинею Програмної Ради періодичного видання «Między Wisłą a Pilicą» (Кельце), членкинею редакційного комітету Біографічного словника Томашовського та «Bibliotheca Thomasoviensis».

Нагороди Марії Нартонович-Кот

Величезний внесок Марії Нартонович-Кот у дослідження історії Польщі та Лодзі зокрема не залишився без уваги. Науковиця Лодзького університету неодноразово була відзначена різноманітними преміями та нагородами.

Нартонович-Кот двічі отримувала нагороду від міністра національної освіти (1983, 1990), наукові, дидактичні та організаційні нагороди ректора Лодзького університету (понад 10 разів) та президента міста Лодзь (1983, 2002, 2010). Нагороджена Почесним знаком міста Лодзь (1988), золотим значком Лодзького університету (2003), медаллю за служіння науці та суспільству (2009), золотою медаллю «За вислугу років» (2011).

Марія Нартонович-Кот померла після тяжкої хвороби 26 листопада 2015 р. Похоронна церемонія відбулася 1 грудня 2015 р. на Старому кладовищі на вулиці Огродовій в Лодзі. 

.,.,.,.