Bezpieczeństwo – twój priorytet: co robić i gdzie zwracać się łodziankom w przypadku przemocy domowej

Nikt nie jest ubezpieczony od przemocy. Przede wszystkim warto pamiętać, że ofiara nie jest winna przemocy – winny jest sprawca!

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, na początku 2020 roku poziom przemocy domowej nadal był dość wysoki. Co więcej, pandemia COVID-19 i związana z nią przymusowa izolacja doprowadziły do wzrostu liczby przypadków przemocy domowej wobec kobiet. W materiale na lodzanka.eu rozpatrzymy, co zrobić i gdzie zwrócić się do mieszkankom Łodzi w przypadku przemocy domowej lub jej zagrożenia.

Przemoc domowa i jej rodzaje

Przemoc domowa to umyślne działania jednego członka rodziny wobec innego członka rodziny, które naruszają jego prawa i wolności oraz szkodzą mu. Zgodnie z polskim prawem przemoc jest przestępstwem. Istnieją cztery formy przemocy domowej. Następnie przyjrzymy się bliżej każdej z nich:

  • Przemoc fizyczna – uważana za najczęstszą formę przemocy domowej. Przemoc fizyczna charakteryzuje się naruszeniem integralności cielesnej. Ta forma przemocy obejmuje bicie, popychanie, uderzanie, uderzanie ciałami obcymi itp;
  • Przemoc psychiczna to słowne znęcanie się, poniżanie, groźby, nękanie, zastraszanie, ciągła krytyka, wyśmiewanie, kontrola itp. Przemoc psychiczna charakteryzuje się naruszeniem godności osobistej;
  • Przemoc seksualna – charakteryzuje się naruszeniem wolności seksualnej i integralności osobistej. Obejmuje to zmuszanie do współżycia seksualnego, gwałt, zmuszanie do oglądania pornografii i inne akty przemocy seksualnej;
  • Przemoc ekonomiczna – charakteryzuje się naruszeniem własności. Jest to pozbawienie członka rodziny jedzenia, odzieży, środków do życia, dachu nad głową, braku opieki i pomocy podczas choroby itp.

Plan działania dla łodzianek w przypadku przemocy domowej

Co zatem zrobić łodziankom w przypadku popełnienia wobec nich przemocy domowej lub jej groźby? Przede wszystkim należy zadbać o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo członków rodziny, którzy również są narażeni na przemoc domową. W tym celu warto stworzyć osobisty plan działania:

  • Zastanów się, gdzie w Twoim domu może być najbezpieczniejsze miejsce. Unikaj kuchni, łazienki, garażu i innych przestrzeni, w których mogą znajdować się niebezpieczne przedmioty i twarda podłoga;
  • Porozmawiaj z dziećmi i powiedz im, gdzie mogą się zwrócić w przypadku przemocy domowej. Mogą to być sąsiedzi, krewni, znajomi, którym ufasz. Powiedz im o numerach alarmowych;
  • Przygotuj się na ucieczkę z domu. Zbierz i trzymaj w pobliżu niezbędne rzeczy: ważne dokumenty, telefon, karty bankowe, ładowarkę, niezbędne leki, klucze do domu, bieliznę, produkty higieniczne;
  • Zrób listę osób, do których możesz się zwrócić w przypadku przemocy domowej lub jej groźby. Mogą to być krewni, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, ludzie, którym ufasz. Omów z nimi plan na wypadek, gdybyś potrzebował ich pomocy. Możesz wymyślić słowo kodowe, które będzie sygnałem dla krewnych i bliskich na wypadek zagrożenia;
  • Staraj się zawsze mieć przy sobie telefon z naładowaną baterią. Zaprogramuj w urządzeniu szybkie wybieranie służb ratunkowych.

Gdzie się zwrócić łodziankom

Łodzianki, które padły ofiarą przemocy domowej, mogą w pierwszej kolejności zadzwonić na policję. Numery alarmowe 112 i 997 są czynne przez całą dobę.

O niezbędną pomoc mieszkanki łodzi mogą zwrócić się do Centrum Praw Kobiet, które działa w wielu polskich miastach, w tym w Łodzi. Każdy, kto padł ofiarą przemocy domowej, może również udać się do specjalistycznego centrum wsparcia dla ofiar przemocy domowej. W tej placówce łodzianki mogą otrzymać bezpieczne schronienie, a także pomoc psychologiczną i prawną.

Do wspomnianych placówek warto też dodać Dom Samotnej Matki, który oficjalnie został otwarty w Łodzi w 1992 roku. Tutaj samotne matki i ich dzieci mogą uzyskać odpowiednią pomoc.

Warto pamiętać, że żadne zachowanie ofiary nie usprawiedliwia przemocy – nikt nie zasługuje na znęcanie się. W żadnym wypadku nie obwiniaj się za bezprawne działania sprawcy. Pamiętaj jednak, że nie jesteś sam – zawsze znajdą się ludzie gotowi przyjść ci z pomocą.

.,.,.,.